Výstroj a výzbroj

Zásahové obleky

Zásahové přilby

Dýchací technika

Radiostanice

Svolávání členů výjezdové jednotky probíhá pomocí svolávacího systému FIREPORT