Oslavy 130 let SDH

Druhý červnový víkend se pro náš sbor nesl v duchu oslav výročí 130 let od založení. Přípravy na oslavy započaly již v září loňského roku. V průběhu prvního červnového týdne se pouze dolaďovaly poslední detaily a vše potřebné se postupně připravovalo v hasičské zbrojnici. V pátek 7. června jsme začali připravovat prostor okolo bývalého dolu Michael v Brandýsku a přivezli vše potřebné pro oslavy. Vše jsme umístili na svá místa tak, abychom se druhý den mohli věnovat oslavám samotným. V sobotu 8. června začaly stánky s občerstvením a technika přijíždět již okolo osmé hodiny a v jednu chvíli jsme měli všichni organizačně plné ruce práce. Po ustavení veškeré techniky mohly tedy oslavy oficiálně začít.

Prvním bodem programu bylo udělování čestných uznání, vyznamenání a pamětních stuh. Ty uděloval starosta sboru Jiří Veselý spolu s náměstkyní starosty okresního sdružení hasičů paní Helenou Pospíšilovou, pamětní stuhu za obec Brandýsek připnul na náš slavnostní prapor místostarosta obce pan Radovan Kiml. Dětský kolektiv hasičů předvedl ukázku požárního sportu, konkrétně požární útok CTIF. Další ukázku jsme byli nuceni kvůli silnějšímu větru prohodit s ukázkou zásahu složek IZS při dopravní nehodě. Po obědové pouze následovala ukázka hašení, kterou si připravil hasičský sbor z Velvar.

K vidění bylo hašení odpadkového koše hasícím sprejem Pyrocool, zahoření počítače a jeho hašení práškovým hasícím přístrojem a ukázka uhašení hořící pánvičky s olejem. Ukázka slaňování, u které bylo poslední týden před oslavami nejisté zda se uskuteční, nakonec proběhla skvěle a všichni si tak mohli vychutnat ukázku lezecké skupiny HZS Kladno již za slunečného počasí. Poslední ukázkou byl zásah jednotky SDH Brandýsek, která zasahovala na požár osobního automobilu, který byl rychle uhašen. Tímto se omlouváme občanům za chvilkové zhoršení ovzduší.

Po celou akci probíhal doprovodný program jako např. otočný simulátor dopravní nehody od ÚAMK, pro děti lanovka, malování na obličej či dílnička, kde si děti vyráběly hasičskou přilbu. Pro registrované hasiče pak ještě probíhala soutěž v hasičském trojboji, kde hasiči házeli startérem, smotávali hadici a probíhali dráhu s rezervním kolem nákladního automobilu. V hale pod těžní věží byla připravena projekce fotografií a videí z archivu našeho sboru. Díky okolním sborům měla veřejnost možnost prohlédnout si historickou i současnou hasičskou techniku. Naši moderátoři si připravili rozhovory mimo jiné se starostou sboru či velitelem výjezdové jednotky. I přes několik komplikací jsme akci zhodnotili jako úspěšnou. Vážíme si všech, kteří naše oslavy podpořili svou účastí a věříme, že hasiči v naší obci minimálně dalších 130 vydrží.

Na závěr přichází poděkování. A nebude jich málo. Poděkovat bychom chtěli v první řadě všem sponzorům oslav, díky kterým se podařilo vybrat téměř 100 000 Kč a udělat tak akci větších rozměrů.

Děkujeme obcím Brandýsek, Cvrčovice, Jemníky, Kamenný Most, Třebusice a Zvoleněves. Dále firmám Bernard Klima, Dot diagnostics, Elma Kladno, Hasičská vzájemná pojišťovna, Hotel pro kočky Trubská, Johnny Servis, Moto Robert, Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR, Petr Kožený, Pharmos a Vrata pohony Zýka. Za mediální podporu děkujeme Kladenským listům a rádiu Relax. Poděkovat bychom chtěli i všem sborům, které přijali pozvání a vystavily svoji techniku. Speciální dík patří SDH Velvary a Zlonice, HZS Kladno, ZZS Kladno a ZBZS Libušín, kteří nám předvedli dynamickou ukázku či lanovku pro děti. Děkujeme Danu Koťanovi a Janě Vránové, kteří nám odmoderovali celou akci, děkujeme stánkařům, obecní pracovní četě a kulturní komisi za pomoc. Děkujeme fotografům Daně Natálii Štěpánkové , Karolíně Holerové a Arnoštovi Ungermannovi. Kameramanům Martinovi Cibochovi a Matějovi Paurovi. A velké díky patří rovněž majiteli bývalého dolu Michael panu Ing. Janu Borovi, že nám umožnil využívat v rámci oslav prostory dolu. V neposlední řadě děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a oslavili s námi toho jubileum