Současnost

Současnost našeho sboru lze počítat od roku 1997, kdy došlo k obnově činnosti SDH Brandýsek.

V roce 1999 sbor oslavil výročí 110 let od založení. Výroční valná hromada se konala v restauraci u Matičků, kde byl zvolen výkonný výbor:

Starosta SDH: Jaroslav Levák
Jednatel SDH: Martina Volková
Zástupce starosty SDH: Jiří Linhart
Hospodář: Jindřich Linhart
Referent pro mládež: Martina Volková

V září roku 2009 si náš sbor připomínal výročí 120ti let od založení. Oslavy se konaly v prostorech hasičské zbrojnice.

Výkonný výbor sboru pro období 2009 – 2014

Starosta SDH: Jiří Veselý
Jednatel SDH: Petr Martinovský
Kronikář SDH: Michaela Macichová
Hospodář: Jan Šmejkal
Vedoucí mládeže: Martina Leváková
Revizor: Leoš Reichl

Od roku 2011 je sbor aktivně zapojen do programu “Recyklujte s hasiči”. 16. června 2012 náš sbor pořádal 1. ročník soutěže v disciplínách TFA s názvem “Železný hasič”. Soutěže se zúčastnilo 35 soutěžících ze sedmi sborů. V roce 2013 se náš sbor přihlásil do celostátní soutěže “Dobrovolní hasiči roku”. Z celkového počtu 115 přihlášených se probojoval mezi finálových 5 v soutěžní oblasti STŘED-SEVER ČECH s akcí “Rekonstrukce CAS 32 Tatra 138”.

Výkonný výbor sboru pro období 2014 – 2019

Starosta SDH: Jiří Veselý
Jednatel SDH: David Korecký
Velitel SDH: Markéta Slapničková
Hospodář: Jan Šmejkal
Vedoucí mládeže: Martina Leváková

V roce 2014 si sbor připomíná výročí 125 let od založení sboru. Byla obnovena myšlenka pro výrobu slavnostního praporu SDH Brandýsek. Dlouhým pročítáním historických kronik bylo zjištěno, že  náš sbor pravděpodobně nikdy slavnostní prapor nevlastnil. V březnu roku 2015 byl slavnostní prapor dokončen a doručen našemu sboru. Na praporu je vyšitý znak sboru, na druhé straně pak dominanta naší obce, těžní věž bývalého dolu Michael.

V roce 2019 sbor oslavil výročí 130 let od jeho založení.

V současné době má náš sbor každoročně okolo 50 členů starších 18ti let. Sbor se aktivně podílí na všech společenských, kulturních a sportovních akcích v naší obci.

Výkonný výbor sboru pro období 2020 – 2025

Starosta SDH: Jiří Veselý
Náměstkyně starosty: Ing. Markéta Slapničková
Jednatel SDH: Vladimír Dvořák
Vedoucí mládeže: Martina Leváková
Člen výboru: Roman Ondráček