VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Výjezdová jednotka vznikla po dohodě s obecním úřadem v roce 1997.