Informace

Výjezdová jednotka SDH Brandýsek je zařazena v kategorii JPO III/1, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 do 10ti minut od vyhlášení poplachu s územní působností, tzn., že vyjíždí i mimo katastr obce a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. V současné době (2021) má jednotka celkem 19 členů. Disponuje technikou CAS 32 Tatra 815, CAS K 25 LIAZ a OA Škoda Fabia. V období 2010 – 2020 došlo ke kompletní obměně výstroje členů jednotky, pro ochranu zdraví jednotka využívá přetlakové dýchací přístroje Dräger PSS 4000. Jednotka zasahuje převážně u požárů a technických zásahů, průměrně u 40 mimořádných událostí ročně.